Uczymy Dzieci Programować – garść najważniejszych informacji

Za nami II edycja Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. Jak przebiegała, co udało nam się wspólnie zrobić możecie przeczytać tu:
Podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować

To za nami…a co przed nami?
Przed nami edycja III, do której serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.
Do programu można dołączyć wypełniając krótki formularz Dołącz do programu.
Uczymy Dzieci Programować…cele, korzyści, rozkład materiału…
Opis:
Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej. Uczestnicy programu raz w tygodniu otrzymują zadania, w formie scenariuszy zajęć, które realizuja wspólnie z dziećmi. W każdym tygodniu udostępniamy 2,3 scenariusze do wyboru. Poza typowymi zadaniami, proponujemy również wyzwania – konkursy.  W tej edycji przewidziane są dwa: „Tydzień z technologią” i „Dzielmy się radością programowania”.
Autor programu:
Anna Świć
Organizator programu:
EduSense spółka z.o.o
Koordynatorzy programu:
Anna Świć, Rafał Mitkowski
Adresat programu:
Nauczyciele i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach a także innych placówkach o charakterze edukacyjnym
Cele:
Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy 4-8)
Korzyści w odniesieniu do:
Uczniów/Dzieci:
Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
Nauczycieli:
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty stacjonarne i online a także udostępniane materiały metodyczne,

Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela,
Rodziców:
Wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat,
Placówek edukacyjnych:
Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne,
Podniesienie prestiżu placówki

Proponowany rozkład materiału:
Tematy cotygodniowych zadań:
(Zadania będą udostępnione w formie scenariuszy zadań z podziałem na scenariusze offline – bez użycia sprzętu komputerowego, scenariusze z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, scenariusze z wykorzystaniem platform internetowych, aplikacji tabletowych np.: Ozoblockly.pl, Scratch3.0, Scratch Jr,)

W internecie może być bezpiecznie,
Zakodowane sporty nie tylko zimowe,
W świecie książek, w świecie marzeń,
Już blisko wiosna,
Pada, pada, pada,wieje, wieje, grzmi…zjawiska atmosferyczne,
Na wodzie, w powietrzu i na lądzie – środki transportu,
Mali ekolodzy…czyli szanujemy przyrodę,
Mali artyści…zakodowana muzyka, plastyka i gimnastyka,
Pisanki, kraszanki…wielkanocne zwyczaje,
W wiosennym sadzie i ogrodzie,
Wiosenna łąka,

Dzieckiem być…różne kraje, różne zwyczaje,
Nasi rodzice, nasze rodziny,
Coraz bliżej lato

Tematy wyzwań:
Tydzień z technologią (18 – 29.03.2019)
Wykorzystywanie na zajęciach dydaktycznych nowoczesnych technologii może w znaczny sposób podnieść atrakcyjność i efektywność zajęć, a przy tym wcale nie wymaga wielu przygotowań po stronie nauczyciela. Do przeprowadzenia zajęć według przygotowanych scenariuszy wystarczy smartfon lub tablet (minimalnie jeden na całą grupę, optymalnie jeden na zespół 5-6 osobowy). Podczas tygodnia z technologią wykorzystywać będziemy technologię AR, kody QR, wirtualną watę itp.
Dzielmy się radością programowania (20 – 31.05.2019)
Programowanie to radość tworzenia, kreatywność i rozwój logicznego myślenia. Warto tą radością podzielić się z innymi…zaprosić do wspólnej pracy inną placówkę, grupę z placówki, w której pracujemy, rodziców, dziadków. Wyzwanie „Dzielmy się radością programowania” to będzie tydzień, w którym najważniejsza będzie współpraca i radość z tworzenia czegoś razem z drugim człowiekiem.

Więcej informacji można znaleźć na zamkniętej grupie Facebook Uczymy dzieci programować.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *