Jedna karta pracy różne możliwości…kilka propozycji wykorzystania kart pracy ze scenariusza ,,Nasza szkoła nasza klasa”

Uczymy Dzieci Programować to pakiet scenariuszy zajęć przygotowany we współpracy z firmą EduSense
Pierwszy scenariusz ,,Nasza szkoła, nasza klasa” dostępny jest bezpłatnie na tej stronie: Nasza szkoła, nasza klasa
Dzisiaj zaproponuję w jaki sposób można wykorzystać karty pracy do niego dołączone, ale zupełnie odmiennie niż w scenariuszu. Spróbujemy znaleźć dla nich zastosowanie na matematyce, ucząc czytania, na logopedii…przerobimy też kartę pracy na grę…zamysł jest taki, żeby większość kart pracy z pakietu można było wykorzystywać wielokrotnie, na różne sposoby?…więc zacznijmy od tej z pierwszego scenariusza.

Dodaję, odejmuję…

4 wydrukowane karty pracy składamy w jedną całość, każdy z okręgów starannie obrysowujemy. Rysujemy markerem trasę łączącą wszystkie miejsca na kody, w taki sposób, żeby utworzyła obwód zamknięty i robot mógł się po niej poruszać stale. W miejsca przeznaczone na uzupełnienie kodami, wstawiamy sekwencję kolorów, która jest komendą pauza 3 sekundy. W puste miejsca na planszy układamy kartki z napisanymi działaniami matematycznymi (rodzaj działań i ich zakres zależny od możliwości grupy). Przy każdym z kół określamy przedział liczbowy np: 3<X<7, gdzie X będzie wynikiem działania. Zadaniem dzieci będzie rozłożenie wszystkich kartek z działaniami do właściwych kół. Kiedy robot jedzie dokonują obliczeń, kiedy zatrzymuje się przy danym kole mogą włożyć do środka odpowiednią kartkę. Uczniowie pracują w 3,4 osobowych zespołach przy jednej planszy. Zaproponowaną aktywność możemy również potraktować jako grę dzieląc uczniów na drużyny, każdej przygotowując komplet kartek z działaniami. Puszczamy robota, kiedy Ozobot zatrzyma się przy danym kole przedstawiciel drużyny wkłada kartki, do niego pasujące (po jednej, tylko w momencie stania robota). Wygrywa drużyna, która jako pierwsza prawidłowo rozłoży wszystkie karteczki z działaniami.

Ćwiczenia artykulacyjne…różnicowanie szeregów…

Karty pracy przygotowujemy analogicznie jak w poprzednim zadaniu. Wybieramy głoski, nad którymi będziemy pracować np: ,,k”, ,,g”. Dwa koła przeznaczamy dla jednej głoski, dwa dla drugiej. Dodatkowo oznaczamy jeszcze koła, które będą oznaczały nagłos i wygłos. Puszczamy robota, kiedy zatrzymuje się na pauzie uczniowie mówią słowo rozpoczynające się lub kończące na wsjazanej głosce (rozpoczynające przy kole z nagłosem, kończące przy kole z wygłosem). Na podobnej zasadzie możemy bawić się wyodrębniając pierwsze głoski w wyrazach. Każdemu z kół przypisujemy inną głoskę, na którą uczniowie będą podawać wyrazy. Inna podobna propozycja to dokańczanie wyrazów, kiedy mamy podaną pierwszą sylabę. Każde koło to inna sylaba np: ma, ta, da itp. Uczniowie w momencie pauzy mówią wyraz zaczynający się na daną sylabę.

Trudne wyrazy…

Kolejną propozycją może być utrwalanie prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Przygotowanie kart identyczne jak przy poprzednich aktywnościach. Przy każdym z kół piszemy np: ,,ó”, ,,u”, ,,rz”, ,,ż”. Na wolnej przestrzeni układamy wyrazy z lukami w miejscu trudności ortograficznych. Robot jedzie, kiedy się zatrzyma to wkładamy do okręgu wyraz, który należy uzupełnić taką głoską, która jest przy kole.

Coś dla najmłodszych…kolorowy zawrót głowy?

Ostatnia propozycja jest dla całkiem małych miłośników robotyki. Przygotowane karty posłużą nam do przypomnienia kolorów. Każde koło to inny kolor. Dzielimy dzieci na zespoły, wsjazujemy, który zespół odpowiada przy pierwszym pełnym przejeździe robota. Kiedy robot zatrzymuje się przy kole w danym kolorze, dzieci wymieniają przedmioty, które są takiej samej barwy jak koło, przy którym zatrzymał się robot.
Macie swoje pomysły? Dopiszcie proszę w komentarzach?

Kategorie: EduSense Ozobot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *