Dodajemy i odejmujemy duże liczby…czyli mata Mistrzów Kodowania i elementy ped. M. Montessori

Dodawanie i odejmowanie dużych liczb sposobem pisemnym. Wykorzystam do tego elementy ped. M. Montessori i kolorowe kwadraty z materiału dydaktycznego Mistrzów Kodowania…Dzisiaj druga propozycja z cyklu mata edukacyjna i elementy ped. M.Montessori.

Potrzebne nam będą mistrzowskie kwadraty w czterech kolorach, kwadraty z cyframi i kolorowa taśma klejąca, lub pasek papieru.

Zaczynamy

Z tabliczek z cyframi układamy czterocyfrową liczbę. Prosimy dzieci o ułożenie modelu liczby z kolorowych kwadratów trzymając się zasady, że każdy kolor kwadratów, to odpowiednio:

jedności (u nas fioletowe),
dziesiątki (niebieski),
setki (czerwone),
tysiące (zielone).

W przypadku liczby 4351 układ będzie wyglądał następująco: 4 zielone kwadraty, 3 kwadraty czerwone, 5 kwadratów niebieskich i jeden kwadrat fioletowy.

Pod liczbą utworzoną z tabliczek z cyframi, nauczyciel układa drugą, pilnując, żeby każda tabliczka miała odpowiednie miejsce. Cyfra oznaczająca jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itp.
Teraz kolej na dzieci i podobnie jak nauczuciel utworzył liczbę z tabliczek z cyframi pod poprzednią liczbą, to one analogicznie tworzą liczbę z kolorowych kwadratów również pod poprzednią.

Dodajemy sposobem pisemnym

Pod utworzonymi liczbami (zarówno z cyfr, jak i kolorów) nauczyciel przykleja taśmę, lub kładzie jakąś listewkę. To będzie znak, że tu skończyły się składniki do dodawania, że teraz możemy dokonać obliczeń. Dzieci zliczają pionowo kwadraty, zaczynając od tych oznaczających jedności i pod taśmą kładą tabliczkę z cyfrą oznaczającą liczbę kwadratów w danej kolumnie. Taką samą cyfrę kładą pod taśmą przy działaniu rozpisanym przez nauczyciela, za pomocą tabliczek z cyframi. Takich przykładów robimy kilka, najlepiej w zespołach. Na początku to nauczyciel wybiera liczby dla dzieci
do sumowania, w taki sposób, żeby nie przekraczały progów. Dodawanie z przekroczeniem jest trudniejsze i wymaga przy zliczaniu kolejnych kolumn zmiany każdych dziesięciu jednostek niższego rzędu na jedną jednostkę wyższego rzędu.

Teraz odejmowanie

W przypadku odejmowania będziemy postępować dość podobnie. Nauczyciel układa liczbę z tabliczek z cyframi (to będzie odjemna), pod nią drugą (to będzie odjemnik). Dzieci z kolorowych tabliczek układają pierwszą liczbę. Ponieważ będziemy odejmować, czyli zabierać a nie dodawać, to nie dokładamy pod spodem drugiej liczby z kolorowych kwadratów, tylko wydzielamy ją z tych co mamy. Potrzebne nam kwadraty obniżamy, a to co nam zostanie, to będzie różnica i to właśnie ją zapisujemy za pomocą tabliczek z cyframi.

Za tydzień przejdziemy do „pokonywania progów”

Kategorie: kolorowe kwadraty mata edukacyjna Mistrzowie Kodowania pedagogika Marii Montessori

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *