Uczymy Dzieci Programować XII – garść informacji

O programie…

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że poprzez naukę kodowania można rozwijać wiele umiejętności w twórczy i atrakcyjny dla dziecka sposób. Nauka kodowania nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, nie wymaga też dostępu do specjalistycznego sprzętu.

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej…można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, długopisów 3D i sprzętu komputerowego.

Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

Przygotowane w XII edycji programu materiały podzielone będą na dwie grupy: pierwsza grupa to scenariusze i materiały dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli/ edukatorów/rodziców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, druga grupa to scenariusze i materiały dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli/edukatorów/ rodziców pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Autorka programu: Anna Świć (Kodowanie na dywanie)

Organizator programu: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kodowanie na Dywanie Anna Świć, wsparcia udziela marka Edu- Sense

Koordynatorka programu: Anna Świć

Do programu dołączycie wypełniając krótki formularz rejestracyjny:

https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/login


Dla kogo jest ten program, jakie są jego cele?

Adresaci programu:

 • Nauczyciele, edukatorzy i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach a także innych placówkach o charakterze edukacyjnym,
 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele ogólne:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna),
 • Nauka przez zabawę i doświadczanie (odejście od transmisyjnego przekazywania wiedzy i pracy statycznej przy stolikach)

Cele operacyjne:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro,
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • Kreatywne wykorzystanie narzędzi zakupionych w ramach programu „Laboratoria
 • przyszłości” (dotyczy placówek posiadających taki sprzęt),
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej (dotyczy ścieżki alternatywnej „Zakodowani na ruch”),
 • Wspieranie i rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji zamieszczonych w internecie (w szczególności dotyczy ścieżki „Bezpieczni w cyfrowym świecie”).

Korzyści dla dzieci:

 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii,
 • Kształtowanie kompetencji przyszłości,
 • Przygotowanie do programowania blokowego

Korzyści dla nauczycieli:

 • Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych,
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty online oraz udostępniane materiały metodyczne,
 • Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy
 • nauczyciela,
 • Wsparcie nauczycieli w realizacji założeń zawartych w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024

Korzyści dla rodziców:

 • Wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat

Korzyści dla placówek edukacyjnych:

 • Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne,
 • Podniesienie prestiżu placówki

Przebieg programu

Program trwa od 04.09.2023 roku do 31.01.2024 roku. Uczestnicy realizują zgodnie z harmonogramem programu zaproponowane zadania (z uwzględnieniem potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, swoich własnych i placówki, w której realizują program). Po zrealizowaniu danego zadania mogą udostępnić relacje z zajęć (nie jest to obowiązkowe) w formie komentarzy pod przygotowanymi do tego postami na grupach Facebook: Uczymy dzieci programować, Kodowanie na dywanie.

Po zakończeniu XII edycji programu nauczyciel uczestniczący w programie otrzymuje certyfikat, a dzieci otrzymują dyplomy. Jeśli w danej placówce w programie bierze udział więcej niż jedna grupa/klasa, to każdy z nauczycieli zgłasza się do programu osobno.

Program może być realizowany w formie ścieżki podstawowej (nowe materiały udostępniane raz w tygodniu z podziałem na wiek przedszkolny oraz wiek wczesnoszkolny) lub w formie jednej z dwóch ścieżek alternatywnych: „Zakodowani na ruch” (materiały udostępnione w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, w formie zbioru aktywności do przeprowadzenia w dowolnej konfiguracji ustalonej przez nauczyciela), „Bezpieczni w cyfrowym świecie” (materiały udostępnione w drugim tygodniu każdego miesiąca, w formie zbioru aktywności do przeprowadzenia w dowolnej konfiguracji ustalonej przez nauczyciela).

Ścieżka podstawowa

Tematyka zajęć w ścieżce podstawowej wpisuje się odpowiednio w program realizowany w przedszkolu lub w program edukacji wczesnoszkolnej. W przygotowanych na potrzeby

programu scenariuszach (ścieżka podstawowa) autorka uwzględni kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Zarówno w grupie przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej uczestnicy programu otrzymają dwa scenariusze do wyboru.

Pierwszy scenariusz, to scenariusz offline z wykorzystaniem maty do kodowania. Materiały dodatkowe dołączone do tych scenariuszy opracowane są pod wymiary maty do kodowania „Kodowanie na dywanie”, której autorką jest Anna Świć.

Drugi scenariusz, to aktywności z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. W grupie przedszkolnej będzie to scenariusz z uwzględnieniem robotów Sphero Indi, robotów GeniBot i robotów Ozobot. W klasach 1-3 będzie to scenariusz uwzględniający roboty GeniBot oraz roboty Ozobot. Poza scenariuszami zarówno grupa przedszkolna jak i szkolna otrzyma szablon przystosowany do pracy z wykorzystaniem długopisów 3 D.

Tematy cotygodniowych zadań w grupie przedszkolnej (ścieżka podstawowa):

Wrzesień:

 • Miło was widzieć
 • Nasza grupa, nasze zwyczaje
 • Zasady ruchu drogowego znam, bo o bezpieczeństwo bardzo dbam
 • Kolorowa Pani Jesień

Październik:

 • Jesień w parku, w ogrodzie i w lesie
 • Jesienne skarby na dłużej zachowane
 • Jesiennej słoty się nie boję, bo wiem jak zadbać o swoje zdrowie
 • Pomocna dłoń

Listopad:

 • Dobrze znam mój piękny kraj
 • Wieje i pada
 • W jakich domach mieszkają zwierzęta?
 • Zwierzęta i ich przygotowania do zimy

Grudzień:

 • Przybądź Święty Mikołaju
 • Coraz bliżej zima
 • Świąteczne zwyczaje i tradycje

Styczeń:

 • Żegnamy stary rok, witamy nowy
 • Babciu droga babciu powiedz mi…
 • Pomagamy zwierzętom zimą
 • Bezpieczne zabawy na śniegu

Tematy cotygodniowych zadań w klasach 1-3 (ścieżka podstawowa):

Wrzesień:

 • Co nas czeka w szkole
 • Poznajemy się, wspólnie tworzymy zasady
 • Zasady ruchu drogowego znam, bo o bezpieczeństwo bardzo dbam
 • Kolorowa Pani Jesień – czym są warunki w programowaniu?

Październik:

 • Co przygotowała dla nas jesień w parku, w ogrodzie i w lesie
 • Jesienne skarby na dłużej zachowane
 • Dobre zdrowie i kondycję mam, bo o nie dbam
 • Pomoc, empatia, prawda, dobro…nasze wartości

Listopad:

 • Dobrze znam mój piękny kraj
 • Wieje i pada
 • W jakich domach mieszkają zwierzęta? Jakie zwyczaje mają?
 • Zwierzęta i ich przygotowania do zimy

Grudzień:

 • Święty Mikołaj – kim był?
 • Coraz bliżej zima
 • Świąteczne zwyczaje i tradycje

Styczeń:

 • Żegnamy stary rok, witamy nowy
 • Nasi dziadkowie na osi czasu
 • Pomagamy zwierzętom zimą
 • Bezpieczne zabawy na śniegu

Ścieżki alternatywne

 1. „Zakodowani na ruch” (ścieżka spójna z 7 punktem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa)

Zaplanowany cykl zajęć nakierowany jest na łączenie różnorodnej tematyki, w tym kodowania z ruchem. W zaproponowanych aktywnościach dziecko „odszuka” cechy wspólne programowania ze sportem. 

2. „Bezpieczni w cyfrowym świecie” (ścieżka spójna z 8 punktem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa)

Zaplanowany cykl zajęć składa się z 5 bloków zawierających różne aktywności do dowolnego łączenia przez nauczyciela. Wszystkie bloki i zawarte w nich propozycje tworzą spójną całość. 

Zaproponowane zabawy łączyć będzie postać głównego bohatera, który w każdym bloku aktywności odwiedzi inną magiczną krainę. Każda kraina pozwoli mu poznać jedno z zagadnień związanych z edukacją medialną, informacyjną i cyfrową. 

Podczas realizacji zajęć uwzględnione będą różnego rodzaju aktywności dopasowane odpowiednio do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Będą to zarówno zabawy ruchowe, manipulacyjne, przy muzyce, dramowe, jak i zawierające elementy kodowania. Podczas zajęć pojawią się również elementy majsterkowania, konstruowania i eksperymentowania. Całość zajęć będzie spójna z edukacją w nurcie STEAM.

Wyzwanie – konkurs „CodeWeek 2023 z Uczymy Dzieci Programować” (wyzwanie jest opcjonalne, można być w programie, a nie brać udziału w konkursie)

W tym roku już po raz XI odbędzie się CodeWeek,  czyli wielkie święto programowania. Z tej okazji zaproponujemy Państwu zestaw 11 zabaw idealnych do zrealizowania jako wydarzenie CodeWeek. 

Każda osoba, która wykona wszystkie 11 aktywności i zgłosi je na stronie CodeWeek  (zgodnie z przygotowaną przez nas instrukcją) otrzyma nagrodę gwarantowaną. 

Trzy osoby, które zgłoszą najwięcej wydarzeń otrzymają nagrody rzeczowe (1 miejsce – robot edukacyjny Sphero Indi lub GeniBot, 2 miejsce – długopis Sunlu 300 A wersja edukacyjna, 3 miejsce – zestaw Mata Kodowanie na dywanie 55 na 50 oraz Kodo Kartoniki).

Wśród wszystkich udostępnionych relacji wybierzemy 10 osób, do których trafią kolejno:

 • Robot edukacyjny (do wyboru: Ozobot, GeniBot, Sphero Indi)
 • Długopis 3D Sunlu 300A
 • Mata do kodowania Kodowanie na dywanie 150 na 150
 • Mata do kodowania Kodowanie na dywanie 100 na 100
 • Mata do kodowania Kodowanie na dywanie 55 na 50
 • Kodo Kartoniki
 • Krążki matematyczne
 • Krążki humanistyczne
 • Książka „Kodowanie na dywanie. Gry nie tylko matematyczne” (jeszcze niedostępna)

Bezpłatne webinary:

 1. „Kodowanie na dywanie – zacznijmy razem” 04.09.2023 19.00 – 20.15 Link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/kodowanie-na-dywanie-zacznijmy/1063619251288840/
 1. „CodeWeek 2023 z Uczymy Dzieci Programować” 14.09.2023 19.00 – 20.00 Link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/codeweek-2023-z-uczymy-dzieci-/1058622655503819/

Odpłatne webinary (nieobowiązkowe) dla osób chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nauki kodowania:

Pakiet 7 webinarów: https://edu-sense.com/pl/szkolenia/pakiet-7-webinarow-premium-dla-przedszkola-i-szkoly-jesien-zima-2023

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *